Abone Ol

Bir Yönetme Meselesi Olarak Bilgi

Bir Yönetme Meselesi Olarak Bilgi

Prag’ta güzel bir astronomik saat var. Söylenceye göre saat ustası başka yerde bir benzerini yapmasın diye kör edilmiş. Çok uzak olmayan bir başka yerde Çin’dekiler kadar iyi porselen üretmeyi başaran usta uzun yıllar boyunca sarayın mahzenine hapsedilmiş… Sırrı başkasına söylemesin diye…

Özel bilgiye sahip olabilirsiniz ama onu yönetmek başka bir şeydir. Yahudiler hekimlik bilgisini iyi yönetmişlerdir. Yükselme Dönemi padişahlarının hepsinin yanındadırlar. Fatih’inki Hekim Yakub, II. Bayezid ve Yavuz’unki Jozef Hamon, Kanuni’ninki oğul Moşe Hamon, II. Selim’inki torun Jozef Hamon’dur. Kendilerinden memnun kalınmış ki bu böyle devam etmiş, bu çok önemli bir husus…

Özel bir bilgi sizi itibarsızlaştırabilir. Sorge II. Dünya Savaşı sırasında Mihver devletlerinin Sovyetler Birliği’ni işgal edecekleri bilgisini Moskova’ya ulaştırmış ve işgalin tarihini vermiş, yönetim bunu dikkate almamıştı. Bazıları Moskova tarafından uzun süre isminin unutulmasını bununla ilişkilendirilir.

O halde bilgiyi nasıl yöneteceğiz? O adamı mahzenden nasıl çıkaracağız? Önce adamın mahzende çalıştığını öğrenmek gerekiyor tabii…

Bugün teknoloji casusluğu diye bir şey var, işadamları da birbirlerini takip ediyor. Aydın Doğan’ın, Cem Uzan’ın rakipleri hakkında dosya tuttukları söylenirdi. Bazı adamların zaafları araştırılır. Devlet açısından bunlar yaverdir, sekreterdir, özel kalem müdürüdür, artık daha iyi biliyoruz. O zaman bilgiyi korumak da önemli…

Markus Wolf diye bir adam var; yakışıklı Doğu Alman ajanlarıyla Federal Almanya bürokrasisinde çalışan orta yaş ve üstü kadın sekreterleri baştan çıkararak bunlardan bilgi elde ediyor.

Size gelip haber verecekler. Falan yerde mahzende bir adam var diyecekler. Yanınızdaki adam belki doğru birisiydi ama şantaja maruz kalıyor. Belki de büyük bir hain… Pers veziri Artabanus prensi öldürüp suçu krala atıyor. Bir başka vezir Bagoas kralı öldürdü ve tahta çıkardığı Arses haricinde kralın diğer oğullarını da öldürdü. İki yıl sonra Arses’i de öldürdü, yerine geçirdiğini de bir süre sonra zehirlemeye kalktı.

Darbe girişimi müessese ve mekanizmaların çürümüşlüğünü gözler önüne serdi. Bu açıdan bakıldığında tankın önüne yatan adamın yaver olması iyi bir öneridir.

ÖNCEKİ YAZI 15 TEMMUZ DERSLERİ
YAZAR HAKKINDA
M. Kadir Atasoy
M. Kadir Atasoy
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN