Abone Ol

İlim ve Hizmet Adamı: Ekrem Doğanay

İlim ve Hizmet Adamı: Ekrem Doğanay
İrtihalinin sene-i devriyesinde hayırla andığımız kıymetli hocamız, hayatı boyunca hayırlı ve şuurlu insan yetiştirmek üzere yatırım yapan bir ilim ve hizmet adamıydı. Sene-i devriyesi münasebetiyle kaleme aldığımız bu yazımızın gayesi, geçmişten geleceğe yönelik ders çıkarmak ve kıyas yapmak isteyenlere yardımcı olmaktır.

Kendisinden ders almak şerefine nail olduğumuz hocamız kelimenin tam anlamıyla bir ilim adamıydı, tavizsizdi. Kur’ân-ı Kerim, hadis-i şerif ve Ebu Hanife’nin yolu üzere yaşamıştır. İlmî şahsiyetinden kesinlikle taviz vermemiştir. Zamanın ve bulunduğu mekânın gereği çektiği sıkıntılar, onu asla taviz vermeye sevk etmemiştir.

Ekrem Doğanay Hocamız insana yatırım yapmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler, yönetim ve ticaret hayatı içerisinde yer almışlardır. Hocamız, hocalığının gereği doğrultusunda istikâmet verici rol oynayarak siyasette de gereği kadar meşgul olurdu. Güncel meseleleri takip eder, bir tebliğci olarak olanları değerlendirir, kendisini dinleyenleri uyarırdı. Gerek Yeniçağa’da gerekse davet edildiği farklı il ve ilçelerdeki sohbet ve konferanslarıyla katıldığı gençlik kamplarında; şuurlu Müslüman olmanın gereğini ve yolunu halkımıza ve gençlere anlatırdı. Anlatmak ile kalmaz dertlenirdi aynı zamanda. Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız ile birbirlerine hürmet ve muhabbetleri vardı. Erbakan hocamız Bolu ve civarına geldiğinde Ekrem Doğanay hocamızı mutlaka ziyaret eder, kendisiyle görüşürdü. Ekrem hocamız da Erbakan hocamıza iade-i ziyareti ihmal etmezdi. Her ikisi de aynı çizgide, çileli ama manevî kazancı bol olan hizmete taliplerdi.

Yaşadığı dönem çok çetin bir durumu sergiliyordu. Özellikle siyasîlerden bir kısmının hışmına uğramıştır. İftiralara mâruz kalmış, hapislere tıkılmıştır. Maddî sıkıntılar çekmiştir. Lâkin bunlar hoca efendiyi yıldırmamış, gayretini artırmıştır.

Hocamız, medrese usûlü eğitim görmüş, iyi derece Arapça bilirdi. Fıkıh ve hadis sahasında bir otoriteydi. Beş bin civarında hadis ezbere bildiğini bizzat kendisinden duydum. Hanefi fıkhı ile fetva verirdi. Bizzat kendisinin büyük uğraşlarla açtığı Yeniçağa Kur’an Kursu bir ilim müessesi olarak bilinir, Türkiye’nin dört bir bucağından öğrenciler gelirdi.  Hocamız, Kur’an Kursunda, çok önemli bir mazereti olmazsa derslere asla geç girmez, öğrencilerinden de derse karşı böyle hassas olmalarını isterdi. Derslerinde gerek kendi hayat tecrübesinden ve gerekse çevresinde gördüğü hayatî olaylardan misaller vererek talebelerini günlük hayata ve cemiyet hayatına hazırlardı.

Hocamız, Bolu Yeniçağa ilçesine geldikten sonra, zamanının ilk yıllarında söylediklerini uygulamaya koydukça halk arasında ileri-geri çok söylentiler olurdu. Yapılanları kolay kolay sindiremezlerdi bazıları. İslâm’ın şuurla yaşanılmasını öğrenememiş, gelenekleri din olarak kabul etmiş halkımızın dönüşümü kolay olmamıştır. Halkın, birlikte oldukları zaman haremlik-selamlık uygulamasını titizlikle uygulanmasını isterdi. Hoca efendinin gayretleri ile Yeniçağa halkı daha şuurlu hâle gelmiş, ibadetlerini yerine getirme hassasiyeti artmıştı. Ticaret erbâbı, hocamızın öğrettikleri ile işlerini daha düzgün yaparlar, yanlışlıklara mâni olurlardı. Bu olumlu gelişmeler ile Yeniçağa’ya âdeta rahmet yağar olmuştu.

Hocamız, özel sohbetlerinde yakınında bulunanlara; “Arkadaşlar bizim çok hassas olmamız lâzım, zira halk bizi takip ediyor, yanlışımız affedilmez.” ikazında bulunurlardı.

Hocalara da büyük numune olan Ekrem Doğanay hocamız, halka çok şeyler kazandırarak aramızdan ayrıldı ve 22 Ekim 2002 tarihinde âhiret âlemine göç etti. Vefatından sonra Yeniçağa’daki hocalarımızın arasına maalesef fikir ayrılığı sokuldu. Hocamızın yaşadığı dönemdeki bereketli günler ortadan kalktı ve o günler aranır hâle geldi. Daha fazla olumsuzluk yaşanmadan hocamızın bize bıraktığı; iman, şuur, istikâmet, hassasiyet, ibadet ve ahlâk çizgisinde yolumuza devam etmemiz en önemli sorumluluklarımızdandır.

Merhum Ekrem Doğanay hocamıza Allâh’tan rahmet, âhiret saadeti niyaz ediyoruz.

YAZAR HAKKINDA
Mevlüt Özcan
Mevlüt Özcan
YORUMLAR
İçeriğe ait yorum bulunmamaktadır.
YORUM YAPIN