Abone Ol

ARİF ŞEN: “EYLÜL 2018, AVRUPA TARİHİNDE YENİ BİR BAŞLANGICIN TARİHİ OLACAK”

ARİF ŞEN: “EYLÜL 2018, AVRUPA TARİHİNDE YENİ BİR BAŞLANGICIN TARİHİ OLACAK”
Anadolu Gençlik Dergisi: Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Arif Şen: 1989 yılında Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Baden şehrinde dünyaya geldim. İlk ve Ortaokuldan sonra liseyi bilgisayar ağırlıklı Ticaret Lisesi’nde tamamladım. Lisans eğitimimi Wiener Neustadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisans eğitimimi ise aynı üniversitede Şirket Danışmanlığı ve Stratejik Yöneticilik alanında yaptım. Yüksek Lisans Tez konum olan‚ “Prof. Dr. Necmettin Erbakan- Der Millî Görüş Leader” Almanca olarak basılıp kitap haline getirilmiştir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Halen Viyana Ekonomi Üniversitesi Kurumsal ve Heterodox Ekonomi Fakültesi Doktora öğrencisiyim. Tez konum: “Âdil Ekonomik Düzen”. Çok iyi derecede Almanca ve iyi derecede İngilizce bilmekteyim.

Teşkilat çalışmalarımı ise Saadet Partimizin çeşitli kademelerinde yürütüyorum, bunlar: Saadet Viyana Temsilciliği, Saadet Avrupa MYK Üyesi ve Sosyal İşler Başkanlığı, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği.

Eylül 2018’den itibaren faaliyete geçecek olan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanlığı görevini de yürüteceğiz inşallah.

AGD: Müslümanların Avrupa’daki durumları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz!

A. Ş.: Batı Avrupa’da yaklaşık 6 Milyon Türkiye kökenli vatandaşımız yaşamaktadır. Avrupa genelinde ise yaklaşık 30 milyon Müslümanın yaşadığını biliyoruz. Türklerin Avrupa’ya gelişleri 60’lı yıllarda Türkiye ile yapılan İşgücü Anlaşmaları neticesinde, çalışma maksadıyla -esasen kısa vadeli düşünülen- göçlerle olmuştur. Fakat zamanla farklı sebepler nedeniyle tekrar memleketlerine dönme düşüncesi zayıflamıştır. Aile birleşimleri, ikinci üçüncü kuşağın yetişmesi, yeni ve farklı bir düşüncenin doğmasına vesile oldu. Yaşadığı ülkenin vatandaşlığına geçenlerin sayısı hızla arttı. Şu an Avrupa Müslümanlar için, ikinci yurt haline geldi. Artan Müslüman nüfus ile birlikte Avrupa’da yaşayan Müslümanların problemleri ve ihtiyaçları da artmaya başladı. Eğitimden iş hayatına, helal gıdadan sosyal meselelere kadar birçok sıkıntı ile karşı karşıyayız. Özellikle gençlerimiz bir kimlik bunalımı yaşamaktadır. İki kültür arasında kalmış durumdadırlar. Öte yandan, Entegrasyon adı altında Avrupa’da farklı bir asimilasyon politikası izlenmektedir.

AGD: Geçmiş ile günümüzü kıyasladığınızda, Avrupalıların İslam’a ve Müslümanlara olan bakışında ne gibi değişiklikler oldu, bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

A. Ş.: Avrupa’da, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası, Müslüman karşıtlığında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Irkçılığın giderek arttığını söyleyebiliriz. İslamofobik saldırıların sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu meselede Avrupalıların medeniyet anlayışı ve önyargıları önemli bir etken olarak yer almakla birlikte, Müslümanların da İslam’ı doğru yaşayamamaları ve İslam’ın doğru tanıtılması hususunda çalışmaların yetersiz kalması mühim bir etken olmaktadır...

AGD: İslamî grupların faaliyetleri ve karşılaştıkları problemler nelerdir?

A. Ş.: İslamî cemaatler Avrupa’da birçok alanda faaliyet göstermektedir. Avrupa’da şu an binlerce cami ve mescit hizmet vermektedir. Müslümanların kanunî hakları noktasında ülkelere göre farklı imtiyazları ve problemleri mevcut. Bazı ülke veya eyaletlerde İslam resmî din olarak tanınmaktadır. Müslüman cemaatler ve dernekler arasında ise ne yazık ki iletişim ve koordinasyon eksikliği söz konusudur. Artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile birlikte, İslamî cemaatlerin çalışma alanı iyice daralmış durumdadır. Son zamanlarda Avrupalı siyasetçilerin İslam’ı ve Müslümanları siyasî meselelerine alet edip istismar etmeleri, Avrupa’da yaşayan Müslümanları çok rahatsız etmektedir.

AGD: Müslüman bir şahsiyet ve İslamî bir organizasyon, size göre nasıl bir duruş sergilemeli; neleri öncelemeli ve ne tür çalışmalar yapmalıdır?  

A. Ş.: Müslümanlar her tutum ve davranışlarında, İslam’ı temsil ettiklerini unutmamalıdırlar. Özellikle Batılılar ile ilişkilerde, usul ve yaklaşım biçimi çok büyük önem arz etmektedir. Avrupalılar ile ilişkilerde ve İslamî tanıtım faaliyetleri yaparken “usul esastan önce gelir” ilkesi/kanaati göz önünde tutulmalıdır... Bu konuda eski başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın şu tavsiyeleri hepimiz için büyük bir öneme sahiptir ve örnek olmalıdır: “Batılılara yaklaşımımız şu şekilde olmalıdır: (1) İslam zararlı değildir. (2) İslam faydalıdır ve (3) İslamsız saadet olmaz... Müslümanlar dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, kendi dinî, tarihî ve kültürel değerlerinden kopmamalı ve bütün insanlığın saadeti için üstün gayret sarf etmelidir.”

AGD: Eylül 2018 itibariyle AGD (Avrupa Genlik Derneği) Avrupa’nın önemli başkentlerinden Viyana’da kuruluyor. Derneğinizin kuruluş amaçlarından bahseder misiniz?

A. Ş.: Evet. Eylül 2018 Avrupa tarihinde yeni bir başlangıcın, yeni bir şahlanışın tarihi olacak inşaallah. Asırlara damgasını vuracak bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Genel Merkezi Viyana’da olacak olan Avrupa Gençlik Derneği, yakın zamanda Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İsviçre gibi ülkelerde teşkilatlanıp, gençlerimize muazzam hizmetler sunacaktır. Derdimiz Hakkı üstün tutan bir nesil yetiştirmektir.

Avrupa Gençlik Derneği, evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan müstesna bir kuruluş olacaktır. Avrupa Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön verecek, kurtların kapmaya niyetlendikleri kuzulara hangi nehrin kenarında olursa olsun kol kanat gerecek, çorbasını komşusuyla paylaşacak, kardeşlik anlayışıyla yeryüzünü bir ve bütün tutacak kadroların harmanlandığı etkin bir teşkilat olacaktır.

Eylül 2018 itibariyle Avrupa Gençlik Derneği bünyesinde, Avrupa Gençlik Dergisi, Genç İstikbal Dergisi ve Zehra Dergisi Avrupa’da yayın hayatına başlayacak, ayrıca MGV Yayınları‘nın Avrupa Temsilciliği de kurulacaktır.

AGD: Eklemek istediğiniz bir husus var mı?

AŞ.: Teşekkür ediyorum.

AGD: Biz de size teşekkür ederiz…

YAZAR HAKKINDA
YORUMLAR
Abdulkadir
07-10-2018 - 09:51
Rabbim yardımcınız olsun güç kuvvet versin. Şu zamanda İnsanlığın ifsadına çalışanlara karşı bu AGD nin hizmetleri çok faydalı olacaktır inşaAllah. Rahmetli Erbakan hocamızın Cihat çalışmasını örnek alarak bu yolda heyecanla hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin
YORUM YAPIN